De 5 voordelen (en soorten) van teambuilding.

Op werk ontkom je er simpelweg niet aan om samen te werken. Binnen je team opereer je niet als een verzameling individuen, maar als een collectief dat samen het gemeenschappelijke doel zo efficiënt en kwalitatief mogelijk nastreeft. En dat is maar goed ook – want altijd maar moederziel alleen werken is iets waar veel professionals ongelukkig van worden. Niet voor niets kampen bijvoorbeeld veel zzp-ers met heimwee naar het kantoor en collega’s (bron: ZZPBaramoter).

Je werkt samen in allerlei verbanden
Aan alle werkgevers met mensen in loondienst adviseren we: doe aan teambuilding. Want samenwerken op kantoor gaat verder dan alleen binnen het eigen directe team. Een medewerker kan naast zijn of haar eigen directe team, ook nog participeren in projectteams, werkgroepen, etcetera. Zo sta je in contact met meer mensen binnen een organisatie dan je in eerste instantie denkt.

Teambuilding kan het smeermiddel zijn tussen al die sociale contacten. Mits je het serieus en structureel aanpakt. Wanneer collega’s verbinding voelen gunnen ze elkaar meer, ervaren ze meer waardering en wederzijds respect. Zo wordt samenwerken leuk en zorgt het voor betere prestaties.

Tekst gaat verder onder de foto

Er zijn 5 soorten teambuilding

Grofweg zijn er 5 soorten teambuilding. En er zijn dus ook 5 motieven om teambuilding in te zetten. Als organisatie kan je besluiten te investeren in teams met deze verschillende doeloriëntaties, waarbij de ene de andere niet hoeft uit te sluiten. Iedere soort teambuilding heeft weer zijn eigen set aan voordelen. Benieuwd? We delen deze 5 motieven en voordelen graag met je in dit artikel.

1) Teambuilding vergroot het wederzijds vertrouwen

Vertrouwen is essentieel voor een goede relatie. En nee, dat geldt niet alleen voor de relatie met je partner. Ook de relatie tussen collega’s is voor een groot deel gebaseerd op vertrouwen. Als je op elkaar vertrouwt ga je uit van elkaars beste intenties en vakmanschap. Precies de twee ingrediënten die een professional nodig heeft om zijn beste werk af te leveren. Je zal zien dat werknemers floreren wanneer zij vertrouwt worden door de mensen om hen heen.

Teambuilding draagt bij aan het wederzijdse vertrouwen. Daarbij kan je denken aan fysieke opdrachten (waarbij je letterlijk op elkaar moet vertrouwen), maar denk ook aan teambuilding waarbij collega’s nét iets meer van zichzelf laten zien dan op de werkvloer. Wanneer collega’s zich durven bloot te geven, groeit het onderlinge vertrouwen. Dit kan je stimuleren door oefeningen waarbij collega’s in twee- of drietallen met elkaar in gesprek gaan, bij voorkeur over niet werkinhoudelijke zaken. Denk aan een speeddate met collega’s of aan onze workshop Kantoor DNA.

2) Teambuilding stimuleert effectieve communicatie

Effectieve communicatie is essentieel binnen teams. Sterker nog, zonder communicatie is samenwerken onmogelijk. Om effectief te communiceren zijn er twee vereisten. Allereerst moeten collega’s elkaar genoeg vertrouwen – ze moeten vrijuit, zonder argwaan of angst, met elkaar durven praten. Dat kan alleen als mensen zijn gelijkwaardig aan elkaar voelen en wederzijds respect ervaren. En daarnaast moeten ze de kennis en kunde hebben op het gebied van communicatie. Zeker als de gesprekken uitdagender zijn, denk aan feedbackgesprekken, is het belangrijk om de juiste gesprekstechnieken onder de knie te hebben.

Teambuilding draagt sterk bij aan zowel het scheppen van gelijkwaardige, respectvolle onderlinge banden als aan het leren van gesprekstechnieken. Denk aan teambuildingsessies waarin feedback geven of effectief complimenteren centraal staan. Deelnemers aan deze teambuildingsessies leren precies hoe je deze technieken op een juiste wijze inzet. Zo leren ze het gesprek met elkaar aan te gaan, zonder bang te hoeven zijn om de relatie te schaden. Dat resulteert in een dynamiek waarin collega’s elkaar zonder schroom corrigeren, feedback geven, complimenteren, etcetera. Zo simpel is effectieve communicatie!

3) Teambuilding geeft inzicht in elkaars kennis en kunde

Teams staan – als het goed is – bol van de kwaliteiten, talenten en skills. Iedere professional brengt immers zijn of haar eigen kennis en kunde mee. Maar nog veel te vaak zien we dat talenten onbenut blijven. Soms houdt de medewerker ze zelf verborgen uit bijvoorbeeld onzekerheid, en soms worden ze simpelweg niet gezien door anderen. Wat de reden ook is: het is ontzettend zonde. Teams die elkaars kwaliteiten (en valkuilen) kennen benutten hun volledige potentie. De collega’s werken efficiënter en effectiever samen, bereiken makkelijker hun doelstellingen en groeien op individueel en collectief niveau. Inzicht in elkaar is dus essentieel.

Teambuilding is een geweldig middel om dit inzicht in elkaar te krijgen. Want iedereen heeft, nagenoeg zonder uitzondering, meer in zijn mars dan hij of zij op de werkvloer laat zien. Het is ontzettend waardevol en leuk om dit van elkaar te achterhalen. Om dat te doen zetten wij hier regelmatig workshops als Kantoor DNA of Ken je kernkwadranten voor in. Dit soort teambuilding is er op gericht meer over elkaar te weten te komen. Essentieel is dat iedereen betrokken wordt en zich gestimuleerd voelt om nét iets meer van zichzelf te laten zien. Zo leert men van en over elkaar. Het resultaat: men kan optimaal gebruik maken van elkaars sterke kanten en elkaar ondersteunen bij de ontwikkelpunten. Dat kan de teamprestaties tot grote hoogtes stuwen.

4) Teambuilding draagt bij aan vitaliteit en werkgeluk

Vitaliteit en werkgeluk. Het staat bij bijna alle organisaties hoog op de agenda. En terecht natuurlijk, want vitaliteit en werkgeluk zorgen voor betere prestaties en minder ziekteverzuim. En dat is nog maar een kleine greep uit de voordelen. Teambuilding draagt bij aan vitaliteit en werkgeluk. Mensen zijn nu eenmaal sociale dieren en voelen zich beter wanneer zij verbinding en cohesie ervaren. Op de werkvloer is dit essentieel. Je ziet je collega’s bijna meer dan je partner. De relatie met hen heeft een grote impact op jouw mate van vitaliteit en werkgeluk.

Met teambuilding kan je die relatie versterken en daarmee de vitaliteit en het werkgeluk positief beïnvloeden. Wij zetten hier regelmatig sessies als De kunst van verbinden, Soft skill bootcamp of De kracht van kwetsbaarheid in. Dit zijn teambuildingsessies die zich sterk richten op het verbeteren van soft skills, het creëren van verbinding en het stimuleren van bijvoorbeeld kwetsbaarheid op de werkvloer. Allemaal zaken die ervoor zorgen dat mensen cohesie en veiligheid ervaren bij elkaar. Het resultaat zijn werknemers die teamspirit ervaren, waardoor de vitaliteit en het werkgeluk een boost krijgt.

5) Teambuilding is FUN!

Last but not least: teambuilding is simpelweg leuk! En plezier op de werkvloer is nu eenmaal ontzettend belangrijk. Al die uren op kantoor wil je ook gewoon leuk doorkomen. Een teambuildingsessie kan de alledaagse sleur doorbreken door simpelweg een leuke of humoristische inslag te hebben. Vaak zijn dit de dagen waar een jaar later nog eens over nagesproken wordt op een borrel.

Een teambuildingsessie die primair leuk moet zijn, is niet direct inhoudelijk minder. Ook de meer inhoudelijke sessies kunnen erg leuk zijn, door de hoge mate van interactie, de informele sfeer en het actieve leren. Dit zorgt voor een hoge energie die als prettig ervaren wordt. Toch zijn er wel bepaalde thema’s die vaker gekozen worden als de insteek van de sessie ‘plezier’ is. Denk daarbij aan Lachen voor teams, Mopperen voor teams of Improvisatie voor teams.

Dus.. build your team!

Wij geloven dat teambuilding geen kostenpost, maar juist een waardevolle investering is. Een investering waar de medewerker, het team en de organisatie profijt van heeft. Hopelijk heb je door dit artikel meer inzicht gekregen hoe die investering zich precies uitbetaalt.

Mocht je benieuwd zijn naar meer informatie, willen sparren over teambuilding of gewoon een kopje koffie drinken met ons, dan kan je altijd contact met ons opnemen.

download
Advies of hulp nodig?

We helpen je graag met het maken van de beste keuze!  🙂

image
https://www.teambuildingtrainer.nl/wp-content/themes/blake/
https://www.teambuildingtrainer.nl//
#49abed
style1
paged
Loading posts...
/home/workfuel/public_html/teambuildingtrainer.nl/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://www.teambuildingtrainer.nl/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off