10+ teambuilding thema's

Gespecialiseerde trainers

40+ klanten in 2018

Beoordeeld met een 8,6

Wij organiseren

TeambuildingTrainer is de #1 aanbieder van workshops en journeys voor teams. Onze overtuiging: de ontwikkeling van teams moet niet worden beschouwd als kostenpost, maar als investering. IJzersterke teams zijn namelijk het fundament voor geweldige resultaten.  🏆

Bekijk alle teambuilding

We bieden meer dan 10 krachtige teambuilding workshops aan. Benieuwd? Bekijk ze allemaal.  👌

👋🏼 Aangenaam,

Wij zijn TeambuildingTrainer en doen niets liever dan teambuilding. We stellen ons graag voor.

Let’s get in touch

Kennis maken of samenwerken? Graag! Laten we een kop koffie drinken en elkaar leren kennen.  ☕️

Wij organiseren trainingen en workshops
gericht op teambuilding en teamontwikkeling.

download
Advies of hulp nodig?

We helpen je graag met het maken van de beste keuze!  🙂

Teambuilding

Wat is teambuilding nu eigenlijk? Om dat te achterhalen kunnen we inzoomen op twee woorden binnen de term ‘teambuilding’. Namelijk ‘team’ en ‘building’.

Team

Een team is een groep mensen die gezamenlijk werken aan een gemeenschappelijke doelstelling of hetzelfde belang hebben. Hierbij moeten zij samenwerken om die doelstellingen zo snel en efficiënt mogelijk te behalen. Teams kunnen in meer of mindere mate intensief met elkaar samenwerken. Belangrijk is dat een team méér is dan een verzameling mensen. Maar een goed team is meer dan de optelsom van mensen. Door teambuilding krijgt een groep mensen teamgevoel. Dat resulteert erin dat ze beter samenwerken, elkaar meer gunnen, meer voor elkaar over hebben en daardoor beter presteren.

Een team wordt vaak aangestuurd door een leider. Zeker in zakelijke teams, zoals projectteams of afdelingen wordt het team in de meeste gevallen aangestuurd door een manager of leidinggevende. Ook deze persoon heeft baat bij teambuilding, omdat dat ervoor zal zorgen dat zijn of haar team betere prestaties aflevert.

Building

In de term teambuilding zit ook het woord ‘building’. Dit is Engels voor bouwen. Teambuilding betekent dus eigenlijk dat je bouwt aan je team. Dit kan op meerdere gebieden. Zo kan je bouwen aan de sfeer binnen het team. Door leuke, prikkelende teambuildingactiviteiten schep je een hechtere band tussen de teamleden, wat het teamgevoel ten goede komt. Maar je kan ook bouwen aan de ontwikkeling van een team op het gebied van kennis en kunde. Door een team en/of haar teamleden nieuwe competenties aan te leren zal het team beter kunnen presteren. Denk daarbij aan kwaliteiten op het gebied van communicatie, efficiëntie of samenwerken.

Veel mensen denken bij teambuilding aan activiteiten als survivallen of teamuitstapjes. Deze zijn er vaak op gericht om de onderlinge sfeer binnen het team te stimuleren. De noemer ‘teambuilding’ gaat dan echter niet helemaal op. Voor echte, effectieve teambuilding is meer structuur nodig. Denk daarbij aan het bepalen van doelstellingen, het maken van plannen en het bepalen van prestatienormen. Als dit ook gedaan wordt kan de organisatie gericht aan teambuilding werken. Voor zakelijke workshops, teambuildinguitjes, speeddates in Utrecht of zakelijke speeddates verwijzen we je door naar onze partners.

Wat is teambuilding?

Wikipedia omschrijft teambuilding als een verzamelnaam voor éen of meerdere groepsactiviteiten waarbij samenwerking centraal staat. Dat vinden wij van TeambuildingTrainer eigenlijk alsnog een vrij abstract begrip natuurlijk. Daarom nemen we je in dit artikel mee in de wereld van teambuilding🗺️

Om uit te leggen wat teambuilding nu precies is kan je het beste beginnen om het woord te ontleden. Je houdt dan de delen ‘team’ en ‘building’ over.

Wat is ‘Team’?  🙋🏻‍♂️

Een team is een groep mensen die werken aan een gezamenlijk of gemeenschappelijk doel. Dit geldt voor zowel teams buiten als binnen het bedrijfsleven. Zo heeft een voetbalteam als gezamenlijk doel om het kampioenschap te veroveren. En het recruitmentteam heeft als gezamenlijk doel om de wervingsbehoefte van hun organisatie zo goed mogelijk in te vullen.

Om dit gemeenschappelijke doel te behalen zijn zij van elkaar afhankelijk. En vooral dat laatste stukje is belangrijk. Het betekent dat teamleden elkaar nodig hebben om te presteren. “Alleen ga je soms sneller, maar samen kom je verder”. Wanneer een team als een verzameling individuen denkt en werkt, is er geen sprake van samenwerking. En dat heeft een negatieve impact op de individuele prestaties en de teamprestaties.

Het tegenovergestelde is ook van kracht. Als er sprake is van een uitstekende samenwerking vertaalt dat zich door in uitstekende teamprestaties. Wanneer de individuen binnen het team zich een collectief voelen ontstaat er synergie en stijgen zij boven zichzelf uit. Hoe meer sprake is er is van teamgevoel, des te meer teamleden elkaar kunnen aanvullen en versterken. Dat heeft grote voordelen.  💪

 

Wat is ‘Building’?  🔨

En dan het tweede deel van het woord teambuilding: ‘Building’. Building is natuurlijk het Engelse woord voor bouwen, en dat is precies wat teambuilding is. Teams moeten gebouwd worden. Je kan niet een handjevol willekeurige voorbijgangers bestempelen tot ‘team’. Om dat te kunnen doen moet er sprake zijn van een groepsontwikkeling, waarin de cohesie en teamspirit gestimuleerd worden.  🏆

Maar hoe bouw je dan precies zo’n team? En wat komt er allemaal precies kijken in het proces? Er zijn talloze manieren om aan teambuilding te doen. Maar in de basis gaat het om verbinding en inzicht in elkaar. Inzicht in elkaars persoonlijkheid, gedrag, kennis en kunde. Ga maar na: voel jij je meer verbonden met iemand die je al goed kent of met een willekeurige passant op straat? De vuistregel is duidelijk: meer verbinding, meer teamgevoel.

Maar een team kan verschillende behoeftes of doelen hebben op het gebied van ontwikkeling. Want teambuilding draait regelmatig om méér dan alleen verbinding stimuleren tussen de teamleden onderling. Teambuilding kan ook draaien om het leren van nieuwe kennis en kunde, beter met elkaar leren communiceren, het wederzijdse vertrouwen stimuleren of simpelweg samen plezier maken.  🤩

Wat wint een team met teambuilding?

Teambuilding is natuurlijk ontzettend leuk. Maar alleen ‘leuk’ is niet genoeg. De investering in de ontwikkeling van het team moet ook rendement opleveren. Er zijn vaak meerdere vlakken waarop het team (en een individu) profijt heeft van de teambuilding. Als werkgever heb je een grote invloed op de output van de teambuilding, mits je het goed uitdenkt en voorbereid.  💡

Maar grofweg zijn er 4 belangrijke facetten te onderscheiden waarop het team zich zal ontwikkelen bij een teambuildingsessie of –workshop.

1️⃣  Teambuilding vergroot wederzijds vertrouwen
Wederzijds vertrouwen is een essentiële factor voor succesvol teamwerk. En het is tegelijkertijd een lastige factor, want vertrouwen is niet tastbaar en moet organisch groeien. Tijdens teambuilding kan je verschillende onderdelen doen om dit vertrouwen te stimuleren. Denk aan vertrouwensoefeningen of aan werkvormen om elkaar beter te leren kennen. Op die manier stimuleer je het vertrouwen in elkaar.

2️⃣  Teambuilding stimuleert teamcommunicatie
Communicatie is essentieel voor een goed functionerend team. Sterker nog, zonder communicatie zou je niet eens kunnen samenwerken. Tijdens teambuildingsessies kan je werken aan het inzicht in elkaar, elkaars persoonlijkheid en elkaars communicatiestijlen. Zo leer je beter hoe je met elkaar om moet gaan en moet communiceren. Om dit kracht bij te zetten kan je natuurlijk ook nog eens kiezen om thema’s te behandelen waarin communicatietheorie een belangrijke rol speelt. Denk aan workshops zoals Effectief complimenteren, Feedback geven of Ken je kernkwadranten.

3️⃣   Teambuilding verbetert samenwerkening
Om als team optimaal te presteren moet er fantastisch worden samengewerkt. Fantastische samenwerking is afhankelijk van zaken als vertrouwen, begrip, respect en waardering voor elkaar. Maar ook praktische zaken spelen een grote rol: verschillende werkvoorkeuren, vaardigheden en competenties. Teambuilding workshops zijn een uitgelezen mogelijkheid om al deze facetten te verbeteren.

4️⃣   Teambuilding vergroot (werk)plezier
Punt vier is niet geheel onbelangrijk. Teambuilding heeft een grote positieve impact op het (werk)plezier van de teamleden. Doei gespannen sfeer, hallo gezelligheid en harmonie. En werkplezier is niet alleen gezélliger. Het schept ook een fijn klimaat om in te werken. Daardoor floreren werknemers en teams zodat zij de allerbeste prestaties kunnen leveren.

Teambuilding training / teambuilding workshop / teambuilding / teambuildingsessie / teambuildingevent

image
https://www.teambuildingtrainer.nl/wp-content/themes/blake/
https://www.teambuildingtrainer.nl//
#49abed
style1
paged
Loading posts...
/home/workfuel/public_html/teambuildingtrainer.nl/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://www.teambuildingtrainer.nl/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off