De werkwijze tijdens onze teambuildings

Onze Actief leren-methode

Home » Onze Actief leren-methode

Maak kennis met onze Actief leren-methode. De methodiek achter onze teambuildings.

Om meteen met de deur in huis te vallen: voor teambuildings die lijken op hoorcolleges ben je bij ons aan het verkeerde adres. Onze visie op training en ontwikkeling is net even anders. En daar vertellen we je graag iets meer over.

Actief leren voor een optimaal leerrendement
Wij geloven dat werknemers die tijdens een teambuilding actief en praktisch met de stof bezig zijn, het meeste zullen leren. Omdat het hoogste leerrendement ontstaat door veel interactie, oefenen, experimenteren en reflecteren. Op die manier ontstaan razendsnel inzichten en vaardigheden die deelnemers zelfstandig kunnen toepassen in hun (werk)praktijk.

Om dit optimale leerrendement te realiseren hebben we onze Actief leren-methode ontwikkelt. Deze methode passen we toe in alle teambuildings die we voor onze klanten organiseren.

De methode is gebaseerd op drie pijlers. Hieronder lees je per pijler precies hoe en waarom deze gebruikt wordt.

Over onze actief leren methode

Pijler 1: Max. 40% theorie, min. 60% praktijk

We hanteren in onze teambuildings een verhouding tussen theorie en praktijk. Maximaal 40% van de tijd gaat naar stukjes theorie, en minimaal 60% van de tijd wordt besteed aan praktische werkvormen. Die werkvormen zijn erg divers: denk aan reflectie, debatten, intervisie, opdrachten, rollenspellen, et cetera.

Op deze manier krijgen deelnemers constant de kans om nieuwe informatie praktisch toe te passen en te experimenteren met de stof. Achterover hangen zit er tijdens de teambuilding dus niet in. We gaan met de poten in de klei!

Over onze actief leren methode

Pijler 2: Wisselende samenstellingen

Tijdens onze teambuildings wisselen we regelmatig van (groeps)samenstelling. We beginnen vaak plenair, maar waarschijnlijk kom je ook individueel, in duo’s en in verschillende subgroepen te werken. We wisselen dus continu in met hoeveel mensen je werkt, en met wié je werkt.

Dat doen we om twee redenen: ten eerste is het leuker en blijft door afwisseling de energie hoog. Daarnaast zit veel leerrendement in de uitwisseling tussen deelnemers, door op elkaar te reflecteren of door ervaringen uit te wisselen.

Over onze actief leren methode

Pijler 3: We sluiten af met een next step

We sluiten een teambuilding standaard met een next step. Hierin blikken we terug op alle inzichten, de nieuwe kennis en de geleerde vaardigheden. En we stellen de hamvraag: “wat ga je vanaf morgen precies anders doen?”.

Als je geen concrete vervolgstap bepaalt, gebeurt er vaak niets. De stof verdampt dan in de dagen na de sessie. Het bepalen van een next step maakt het voor deelnemers makkelijker om hun nieuwe vaardigheden zelfstandig toe te passen ná de teambuilding, waardoor het leerrendement groter wordt.

Peter Houtman

Coördinator

Advies nodig?

Heeft jullie team interesse in een van onze teambuildings?
We helpen graag. Neem contact op via onderstaande knop.

  We zijn per mail bereikbaar op welkom@teambuildingtrainer.nl.
→  We zijn telefonisch bereikbaar op 030 – 227 3384.